آبشار شوی و رود دز، اولین ادونچر چندروزه من در دزفول و خوزستان!

سفرنامه آبشار شوی دزفول ، سفر فوق العاده من به دزفول و رودخانه دز و روستای تله زنگ!

آبشار شوی دزفول اولین و میتونم بگم یکی از بهترین سفرهای زندگی من (اگر نگم بهترین!) هست! شوی (بخونید Shevi) اسم عریض ترین آبشار طبیعی خاور‌میانه هست که در نزدیکی شهر دزفول (استان خوزستان) قرار داره و در انتها آبش توی رودخانه دز میریزه. هیچ راه ماشین رویی برای رسیدن بهش وجود نداره. نزدیک ترین راه ارتباطی به آبشار شوی روستای …

ادامه…سفرنامه آبشار شوی دزفول ، سفر فوق العاده من به دزفول و رودخانه دز و روستای تله زنگ!