مرز نوردوز ایران

مطالب مرتبط
سفرنامه ارمنستان،تجربیات من از سفر به ایروان و تاتو

سفر زمینی به ایروان و سفرنامه ایروان + تجربه سفر زمینی در ارمنستان

خب! بلاخره مجالی پیش اومد تا بتونم سفرنامه ارمنستان که شامل سفرنامه ایروان و سفرنامه تاتو میشه رو اینجا بنویسم! اگر سفرنامه گرجستان من رو خونده باشین احتمالا بدونین که سفرنامه ایروان در ادامه سفر زمینی من به

ادامه...